Нууцлалын бодлого

Хэрэглэгчдийнхээ хувийн болон ашиглаж буй бүтээгдэхvvн үйлчилгээтэй холбоотой бvх төрлийн мэдээллийн халдашгүй байдлыг хангах, хамгаалах нь OnAir.mn -ийн үүрэг болно. Энэ "Нууцлалын бодлого" нь энэ үүргийг хэрэгжүүлэх бодлого юм.

Мэдээлэл цуглуулах, ашиглах

- Манай вебсайтаар дамжуулан хэрэглэгчдийн бүртгүүлсэн, имэйл, болон бусанд хувийн мэдээллүүдийг OnAir.mn цуглуулан хадгална. Эдгээр мэдээллүүдэд:

1. Холбоо барих мэдээлэл
Хэрэглэгчийн сайтад бүртгүүлсэн нэр, жинхэнэ нэр, овог, нас, хүйс, сонирхол, имэйл хаяг, утасны болон гар утасны дугаар зэрэг орно. Цуглуулсан мэдээллүүдийг тухайн хэрэглэгчид үйлчилгээ, тусламж үзүүлэх, төлбөр, санхүүгийн харилцаа явуулахад ашиглана. Хэрэглэгч хувийн мэдээллээ шинэчлэх тохиолдолд  хуучин мэдээллүүд устгагдана.

2. Нууц үг (password)
Хэрэлэгчид үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд тухайн хэрэглэгчийн хувийн нууц үгээр нь дамжуулж таних ба хэрэглэгчийн системд оруулсан нууц үг нь эргэн тайлагдахгүйгээр шифрлэгдэн хадгалагддаг тул тухайн хэрэглэгчээс өөр хүн мэдэх боломжгүй юм.

3. Санхүүгийн мэдээлэл
Үйлчилгээ үзүүлэх явцад бид энэхүү вэб сайтаар дамжуулан, эсвэл биеэр ирж гэрээ байгуулахад таны банкны дансны дугаар, кредит, дебит картын зарим мэдээлэл зэрэг санхүүгийн мэдээллийг онлайн болон оффлайн бүртгэж авдаг. Эдгээр мэдээллүүдийг бид гуравдагч этгээдэд дамжуулахгүй, худалдахгүй зөвхөн хэрэглэгчийн захиалсан үйлчилгээг олгоход ашиглана.

4. Статистик мэдээлэл
Хэрэглэгчдийн нас, хүйс, байршил зэрэг нэр хаяггvй ерөнхий статистик мэдээллүүдийг цуглуулан маркетингийн судалгаа, цаашдын бизнес үйлчилгээний хөгжилд зориулан ажил хэргийн түнш байгууллагуудтай хамтран ашиглаж болно.

5. IP-Internet Protocol Address
Энэхүү вэб сайтад зочилсон бүх хүний IP хаягийг бид автоматаар бүртгэн авдаг. Энэ мэдээллийг вэбийн трафикийг хянах, вэб серверийн алдаа мадаггүй ажиллагаа, вэб сайтыг хөгжүүлэх, сайжруулах, хуурамч үйлдлээс сэргийлэхэд ашиглах ба хувь хүний нарийн мэдээллийг цуглуулахгүйг батлаж байна.

6. Бусад мэдээлэл
Бид энэхүү вэбээр зочилсон үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчдийнхээ ашиглаж буй Вэб браузерийн мэдээлэл, манай вэбийн ямар хуудсуудад зочилсон болон ямар вэбээс дамжин орж ирсэн зэрэг техникийн зарим мэдээллүүдийг бүртгэн авдаг. Цуглуулсан мэдээллийг хэрэглэгчдэдээ хүргэх мэдээллийг сайжруулах, ямар мэдээлэл хэрэгтэй байгааг судлах, илгээх, вэб сайтад оруулах, үүний дагуу вэбийн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг маркетингийн зорилгоор ашиглаж болно. Мөн маркетингийн судлаачид, түнш байгууллагуудтайгаа хамтран ашиглаж болох ба хувь хүний мэдээллийг энэ зорилгоор ашиглахгүй.
- Энэхүү Нууцлалын бодлогод заасан болон WHOIS мэдээллийн сангийн ашиглалтаас бусад тохиолдолд таны хувийн мэдээллийг ямар нэгэн зорилгоор бусдад тараах, ашиглах үйлдэл хийгдэхгүй бөгөөд тийм тохиолдол гарах үед танаас зөвшөөрөл хүсэх болно.

Мэдээллийн нууцлал
- Энэхүү вэб сайтаар дамжин онлайн хийгдэж байгаа үйлдлүүдийн хувьд мэдээллийн нууцлалыг техникийн хувьд бүрэн хариуцна.
- Вэб сайтаар зочлогчид болон хэрэглэгчдийн хувьд сайтад хандах эрх буюу нэр, нууц үгийн нууцлал, системээс бүрэн салгаж гарах зэрэг үйлдлийн хариуцлагыг өөрсдөө бүрэн хүлээнэ. Бид таньд нэр нууц үг хамгаалах талаар танд зөвлөгөө өгөх боловч ямар нэгэн байдлаар хариуцлага хүлээхгүй.

Бусад нөхцөл
- Насанд хүрээгүй буюу 16 наснаас доош насны хүүхдүүдэд зөвхөн эцэг эх, эсвэл асран хамгаалагчаар нь дамжуулан үйлчилнэ.
- Манай вэб сайтад зочилж, үйлчлүүлснээр тухайн хэрэглэгчийг энэхүү Нууцлалын Бодлогыг уншиж ойлгосны үндсэн дээр бүрэн хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзнэ.
- Энэхүү Нууцлалын Бодлогыг хэрэглэгчдэд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх, шинэчлэх эрхтэй. Шинэчилэн өөрчилсөн тухай бүрт хэрэглэгчдэдээ имэйлээр болон энэхүү вэб сайтаар дамжуулан мэдээлэл хүргэх үүргийг хүлээнэ.
- Шинэчилсэн Нууцлалын Бодлого нь вэб сайтад тавигдсан даруйдаа хүчинтэй үйлчилж эхэлнэ.

Мэдээллийг шинэчлэсэн огноо: 2015.02.17